Pelillinen työpaja nuorille ja aikuisille

Pelissä yhteinen kaupunki! -työpaja perustuu vuorovaikutukseen, yhdessä tekemiseen ja kokemuksellisuuteen. Se herättää kiinnostuksen omaan elinympäristöön ja antaa valmiuksia osallistumiseen.

Työpajassa rakennetaan tulevaisuuden kaupunginosia ja ratkotaan todellisia kaupunkisuunnittelun haasteita. Digitaalisten pelien ja oppimisympäristöjen ajassa konkreettisen yhdessä tekemisen lumo ei ole kadonnut minnekään – päinvastoin! Sekä nuoret että aikuiset lähtevät innolla mukaan luomaan, oppimaan ja visioimaan.

Syklin fasilitoija johdattaa osallistujat pohtimaan, mikä on hyvä kaupunki nyt ja tulevaisuudessa. Paikalliset kaupunkiympäristön asiantuntijat sparraavat osallistujia ja tuovat mukaan kotikaupungin näkökulmat kaavoituksesta, liikenteestä, kulttuuriympäristöistä ja kaupunkiluonnosta. Fasilitoija voi toteuttaa pajan myös pienemmällä asiantuntijapanostuksella, videoita hyödyntäen.  

 

 

 

 

Keskustelua ja luovaa ongelmanratkaisua

Työpajan osallistujat voivat olla nuoria tai aikuisia, opiskelijoita tai asukkaita, kunnallispoliitikkoja tai eri toimialojen viranhaltijoita. He voivat olla kiinteä ryhmä tai sekalainen joukkio. Heidät tuo pajaan yhteinen tavoite, joka liittyy oman kaupungin kehittämiseen tai ristiriitojen ratkaisemiseen. 

Visioi hyvä kaupunki – ja rakenna se!

Osallistujat muodostavat tiimit, jotka määrittelevät aluksi oman näkemyksensä hyvästä elinympäristöstä. Tiimit rakentavat kaupunginosia kuvitteelliseen suomalaiseen kaupunkiin. Kuvitteellisuus antaa tilaa luovuudelle ja avoimelle keskustelulle: pelille määritelty tavoite on yhteinen, ja todellisen elinympäristön ristiriidat ja reunaehdot eivät määrittele vuorovaikutusta. 

Kuvitteellinen kaupunki on kuitenkin vain askel, jolla luodaan luottamuksen ja keskustelun ilmapiiri. Rakentelussa kohdataan haasteita, jotka ovat tuttuja todellisuudesta. Pajassa saatu kokemus antaa valmiuksia kaupunkisuunnittelun monien näkökulmien ymmärtämiseen ja tavoitteiden yhteensovittamiseen. 

Työn edetessä tiimit saavat ratkaistavakseen tehtäviä, jotka haastavat pohtimaan aihetta uusista näkökulmista. Millainen kaupunki tarjoaa kestävät elämän edellytykset asukkaille ja yhteisöille, yrityksille ja ympäristölle? Miten sovittaa yhteen erilaiset näkemykset ja tarpeet?

Omaa kotikaupunkia kehittämään

Lopuksi työpajan kokemukset tuodaan kotikaupungin kontekstiin ja todellisiin tilanteisiin. Millaisia tavoitteita ja haasteita on kotikaupunkimme kehittämisessä? Miten ristiriitoja on ratkottu? Miten päätöksiä tehdään? Miten voin osallistua?

Työpajan pääteeksi otetaan tärkeä seuraava askel: sovitaan siitä, miten työskentelyä jatketaan yhdessä, yhteisen kaupungin parhaaksi. Jatkumo on konkreettinen osallistumisen mahdollisuus esimeriksi kaavoitusprosessiin tai tietyn kaupunginosan hyvinvoinnin parantamiseen.