Kokeiluja ja kannustusta
TYÖPAJAN TARINA

Työpaja sai alkunsa jo vuonna 2008 tiedekeskus Heurekassa Syklin entisen kouluttajan Heli-Maija Nevalan toimesta yläkoulujen ja lukioiden parissa työskennellessä.

Osana laajempaa oppimisympäristöjen kehittämishanketta kokeiltiin työskentelyä, jossa yhdeksäsluokkalaiset, lukiolaiset ja heidän opettajansa rakensivat kaupunkia tasavertaisina oppijoina, apunaan kaupunkiympäristön ja kaavoituksen asiantuntijoita.

Koulutuksessa on tapana aloittaa teoriasta ja edetä soveltamiseen, mutta silloin haluttiin toimia juuri päinvastoin. Kaupunkisuunnittelun asiantuntijat tuotiin mukaan siinä vaiheessa, kun osallistujat olivat jo innostuneet kaupunginosansa suunnittelusta – ja törmänneet ensimmäisiin haasteisiin. Tarve asiantuntijoiden tarjoamalle tiedolle oli herännyt, ja osallistujat olivat jo huomaamattaan sitoutuneet oppimiseen.

Menetelmässä oli paljon parannettavaa (esimerkiksi mittakaava oli täysin sattumanvarainen!) mutta idea toimi hienosti jo ensimmäisessä kokeilussa. Oppilaat, opettajat ja asiantuntijat yhtä lailla olivat innoissaan.  Kaikki kokivat oppineensa ja inspiroituneensa päivästä – mukaan lukien kouluttaja.

Työpaja jäi sillä kertaa ainoaksi kokeiluksi, sillä digitaalisten oppimisympäristöjen kehittely vei mukanaan. Muutamaa vuotta myöhemmin Heli-Maija halusi toistaa kokeilun Syklissä. Mukaan tulivat Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja Helsingin Energia sekä Tampereella kaupunkisuunnittelu ja ECO2-hanke asiantuntijoineen. Osallistujina oli peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opettajia. Pelaajien meininki ja palaute olivat jälleen sydäntä lämmittäviä.

Sen jälkeen olemme kehitelleet menetelmää edelleen. Kaupunkipeliä on sittemmin toteutettu Helsingissä, Lahdessa, Espoossa, Vantaalla, Keravalla ja Tampereella. Mukana on ollut opettajia, nuorisotyöntekijöitä, kaupunginvaltuutettuja, koulutuksen tutkijoita ja tietenkin kaupunkiympäristön ja -suunnittelun asiantuntijoita. Ryhmien heittäytyminen työskentelyyn ja innostunut palaute ovat paras kannuste jatkaa menetelmän parissa.

TEKIJÄT

maria

MARIA RUNONEN

Kouluttaja
p. 050 535 1001
maria.runonen@sykli.fi

Marian kouluttaa Syklissä toiminnan kehittämistä kestävällä tavalla sekä tutkintopohjaisessa koulutuksessa että muissa kokonaisuuksissa. Lisäksi Maria vastaa ammatillisten oppilaitosten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteet ja se, kuinka ihmisten asenteisiin ja käytökseen voidaan vaikuttaa koulutuksen keinoin. Kaupunkisuunnittelussa nämä nivoutuvatkin luontevasti yhteen!

Maria on valmistunut Helsingin yliopistosta kulttuurimaantiede pääaineenaan. Laajana sivuaineena hän on suorittanut ympäristönsuojelutieteen opintokokonaisuuden ja lisäksi tietojenkäsittelytieteen lyhyen sivuainekokonaisuuden.