Oppimista ja osallistumista kotikaupungissa

 

 

Pelissä yhteinen kaupunki! -työpaja sopii yläkoululaisille, lukiolaisille, ammattikoululaisille ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. 

 

 

Kaupunki tarjoaa kiinnostavia oppimisympäristöjä ja yhteistyömahdollisuuksia. Kaupunkisuunnittelu on luonteeltaan monialaista. Kaupunkia tutkimalla ja kaupunkisuunnitteluun osallistumalla voidaan oppia sekä laaja-alaisia taitoja että useiden oppiaineiden sisältöjä. Oppiminen omassa lähiympäristössä tukee kasvua aktiiviseksi kansalaiseksi.  

Opettajana voit hyödyntää Pelissä yhteinen kaupunki! –videoita ja niitä täydentäviä, eri lähteistä koottuja lisämateriaaleja sekä tutustua esimerkkeihin kouluissa toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. 

Koulu voi ehdottaa yhteistyötä kaupungille Pelissä yhteinen kaupunki! -työpajan toteuttamiseksi tavalla, joka hyödyttää sekä oppimista että kaupunkisuunnittelun tarpeita kuulla nuoria. Työpaja suunniteltu tukemaan peruskoulun ja lukion uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Työpaja toimii sellaisenaan oppimiskokemuksena, mutta sitä voidaan laajentaa monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi tai teemaopinnoiksi. 

Työpaja kehittää hauskalla tavalla monia laaja-alaisen osaamisen taitoja, esimerkiksi näkökulmien ja kokonaisuuksien hahmottamista, ongelmanratkaisua muiden kanssa ja omien näkemysten perustelemista. Työskentely asiantuntijoiden kanssa linkittää oppimisen tosielämään ja tuo kosketuksen yhteiskunnan toimintaan. 


Toteutimme vuosina 2016 ja 2017 Opetushallituksen rahoittamia henkilöstökoulutuksia, joissa peruskoulun ja lukion opettajat rakensivat monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai teemaopintoja. Lue esimerkkejä kouluista!

>> Lue lisää

Palvelumme kouluille

OPET OPPIMAAN!

Toteutamme koulullanne innostavan veso-koulutuksen. Pelissä yhteinen kaupunki! -työpajan jälkeen ideoidaan ja käynnistetään yhdessä monialainen oppimiskokonaisuus. 

OPISKELIJAT OSALLISTUMAAN!

Toteutamme koulullanne työpajan ja käynnistämme osallisuusprojektin yhdessä kuntanne kaupunkisuunnittelun kanssa. Keskustelemme mielellämme kanssanne rahoitusmahdollisuuksista. 

OTA YHTEYTTÄ!

Maria Runonen

Kouluttaja
maria.runonen@sykli.fi
p. 050 535 1001